EuroPC

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product.

Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. ICTWaarborg biedt consumenten een bemiddelingsmogelijkheid waarvan gebruik kunt maken door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.
Als voorwaarden geldt onder meer dat:

  • Het bedrijf is gecertificeerd deelnemer voor of op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient.
  • Er is geen andere partij ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
  • Het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond.
  • Het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen.
  • De volledige voorwaarden vindt u op www.ictwaarborg.nl.